LAIA

20.00

Unha desas historias que facilita a aprendizaxe e a integración de valores coma o da amizade, a empatía, a aceptación e o descubrimento da propia valía.

A que escribiu: Baia Fernández

O que ilustrou: Leandro Lamas

O que maquetou: Matinho Picallo

Categoría: